Menu:

Времето:

ЗПК "Хан Аспарух"

 

 

BG BG  EN EN

Партньори:

Община Исперих  

Министерство на земеделието и храните


Национален съюз на земеделските кооперации в България


ДФ "Земеделие"

Добре дошли в нашата интернет страница!

 

Земеделска производствена кооперация „Хан Аспарух” е учредена през 1992г. от Инициативен съвет при ТКЗС гр. Исперих, състоящ се от 21 членове. Кооперацията е сдружение на частни земеделски стопани и физически лица. Първият председател на кооперацията, избран на нейното учредително събрание е Георги Йорданов.

Предмет на дейност на кооперацията е производство на земеделска продукция върху арендувани земи, животинска продукция, тяхната преработка и реализация, както и извършване на производствени услуги – механизирани, агрономически, транспортни, строителни, дърводелски, стругарски, ковашко-железарски, търговски и др.
През 1994г., когато председател е Емилиян Симеонов, кооперацията започва стопанска дейност с обработка на 10 000 дка земеделска земя в землището на гр. Исперих и отглеждане на 40 броя крави порода черно-шарено говедо.

През 1999-2000г., кооперацията обработва 12 000 дка земя и постепенно се разраства на около 30 000 дка в землищата на гр. Исперих, с. Конево, с. Яким Груево, с. Голям Поровец, по-късно и в землищата на с.Китанчево и с. Вазово. Основните продукти, произвеждани от кооперацията са пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, фуражна царевица, хибридна царевица, рапица, люцерна и овес. Произведената растениевъдна продукция е предназначена за пряка реализация след кратка обработка в собствена зърнобаза, в структура, отговаряща на държавните стандарти.

Понастоящем ЗПК „Хан Аспарух” разполага с първа категория кравеферма с капацитет 250 животни, вписана в регистъра на животновъдните обекти с №74000001 на БАБХ. През 2012г. във фермата се отглеждат 243 говеда.

Индивидуалната млечна квота в момента е 776 220 кг мляко за директни продажби, като през 2009г. е била 680 568кг, през 2007г. – 470 000 л. мляко, а през 2006г. - 449 500кг. Увеличението на млечната квота и броя на отглежданите животни /стадото/ през годините е свързано с модернизация на фермата чрез закупуване на специализирана техника, отговаряща на съвременните европейски изисквания чрез успешната реализация на проекти по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони. Това води до повишаване на производителността, производство на качествено сурово мляко и подобряване конкурентоспособността на стопанството.

От 2007г. председател на кооперацията е инж. агроном Пенчо Пенчев.